КМҚК «Бизнес және сервис колледжі»

Тізім

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК оқуға қабылдау Ережелері

Оқуға қабылдау ережелері

Нормативтік сілтемелер *

ISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік».

ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

БжСК 2018-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы

БжСК сапа саласындағы саясаты.

БжСК Сапа саласындағы мақсаттары

 БжСК Жарғысы

 Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі.

 Терминдер, анықтамалар:

 Қабылдау комиссиясы - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының жанынан оқуға түсушілерден және түсу сынақтары ұйымдарынан құжаттарды қабылдау үшін құрылады;

 Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы - БжСК қабылдау комиссиясына жедел басшылықты жүзеге асырады, оның жұмысы мен іс қағаздарын ұйымдастырады және бақылайды; қабылдауды ұйымдастыру мен өткізуге қатысты бұйрықтардың жобаларын, сондай-ақ қабылдау комиссиясының жұмысын реттейтін материалдардың жобаларын дайындайды.

Қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы - талапкерлерге өтініштерді ресімдеу кезінде көмек көрсетеді, талапкер туралы мәліметтерді тіркеу журналына жазады, талапкерлердің жеке іс құжаттарын, құжаттарды қабылдау туралы қолхаттарды ресімдейді.

 Мәтінде келесі қысқартулар қолданылады:

ҚР МЖБС– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

ТжКБ –техникалық және кәсіптік білім

ДП-құжатталған рәсім

ҰБТ-ұлттық бірыңғай тестілеу

                 I. Жалпы ережелер

 

    Осы қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы «18» қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына, ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес әзірленді.

     Осы қабылдау ережелері «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК (бұдан әрі – Колледж) оқуға қабылдау тәртібін белгілейді.

Колледжге негізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (жалпы орта), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

 

    II. Құжаттарды қабылдауды және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

 

   Колледжде тұлғалардың оқуға өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу мерзімінде және білім алушылар құрамына қабылдау үшін білім беру ұйымдарының басшыларының бұйрығымен 1 маусымнан кешіктірмей қабылдау комиссиясы құрылады, ол тақ саннан тұрады. Қабылдау комиссиясының құрамына мүдделі мемлекеттік органдардың, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Конкурстық комиссияның құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

Білім беру ұйымдарында оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

 • орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, өнер және мәдениет 0402000 «Дизайн» (бейін бойынша) мамандықтары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 шілдесі аралығында;
 • білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 5 қыркүйегі аралығында, оқудың кешкі нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында жүзеге асырылады.

Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне

 • білімі туралы құжаттың төлнұсқасын қоса бере отырып,
 • «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысын,
 • 3x4 көлеміндегі 4 фотосуретін қоса береді.

Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды өкілдері ұсынады.

Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады.

 

Негізгі орта және жалпы орта білім негізінде Колледжге қабылдау мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандығының коды

Білім беру профилі,

атауы

мамандықтар

Біліктілігі

Техникалық және кәсіптік білім беру үшін оқу мерзімі

Негізгі орта білім базасында

Жалпы орта білім негізінде

0402000

Дизайн (бейін бойынша)**


 

 

 

040201 3


 

Дизайнер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)**

 

 

 

041316 3

 

Суретші

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0500000

Қызмет көрсету, экономика және басқару


 

 

 

0501000

Әлеуметтік жұмыс


 

 

 

050101 3


 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика**

 

 

 

050601 2

 

Шаштараз-модельер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050608 1

 

Шаштараз шебері

1 жыл 10 ай

10 ай

050606 3

 

Суретші-модельер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру


 

 

 

050701 1


 

Консьерж*

1 жыл 10 ай

10 ай

050702 1


 

Швейцар

1 жыл 10 ай

10 ай

050703 1


 

Күтуші

1 жыл 10 ай

10 ай

050704 2


 

Әкімшілік көмекшісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050705 3


 

Әкімшілік

2 жыл 10 ай

10 ай

050706 3


 

Супервайзер (ауысым басшысы)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру**


 

 

 

050801 2


 

Аспаз

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050802 2


 

Кондитер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050804 2

 

Даяшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050806 3

 

Технолог-менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0510000

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения)


 

 

 

051001 2


 

Референт-хатшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051002 3


 

Іс қағаздарын жүргізуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051003 3


 

Мұрағатшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0511000

Туризм (салалар бойынша)

 

 

 

051102 2

 

Саяхат жүргізушісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051103 2

 

Турист агенті

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051104 3

 

Менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

 

 

 

051301 2

 

Азық-түлік тауарларының сатушысы

1 жыл 10 ай

10 ай

051304 2

 

Коммерциялық агент

1 жыл 10 ай

10 ай

051305 3

 

Маркетолог

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)

 

 

 

051501 3

 

Менеджер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0516000

Қаржы (салалар бойынша)


 

 

 

051601 2


 

Сақтандыру агенті

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051605 3

 

Қаржы жұмысы бойынша экономист

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)


 

 

 

051801 2


 

Бухгалтер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051802 3


 

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0600000

Метрология, стандарттау және сертификаттау


 

 

 

0601000

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)


 

 

 

060101 3


 

Стандарттау технигі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу**

 

 

 

121103 2

 

Тігінші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121106 2

 

Арнайы тігінші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121108 3

 

Модельер-конструктор

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

121109 3

 

Техник-технолог

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

121111 3

 

Тігін өндірісінің технологы

3 жыл 6 ай

2 жыл 6ай

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы**

 

 

 

121302 2

 

Теріні шелдеуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121303 2

 

Скорняк-киім пішуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121306 3

 

Техник-технолог

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

1215000

Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы**

 

 

 

121504 3

 

Техник-механик

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру**

 

 

 

122603 3

 

Технолог

3 жыл 6 ай

2 жыл 6ай

 

III. Қабылдау емтихандары

Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша және:

 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;
 • негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін – негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

    Конкурс білім беру ұйымдары өткізген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде өткізіледі. Түсу емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Кестені түсу емтихандарының өтетін күні мен уақытын, орнын көрсете отырып білім беру ұйымдарының басшылары 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей емтихан өткізерден алдында бекітеді және оны ақпараттық стендтермен білім беру ұйымдарының интернет ресурстарында орналастырады.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі. Түсу емтихандарын және әңгімелесуді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі.

     Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша жеке әңгімелесуді жүргізеді.  Қабылдау комиссиясы әр оқуға түсушімен әңгімелесуді 20 минуттан артық жүргізбейді.  Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының басшысы бекітеді.

      Түсу емтихандарының қорытындылары ақпараттық стендтерде және білім беру ұйымидарының интернет-ресурстарында түсу емтихандарын өткізген күні орналастырылады.

      Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 27 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 28 қыркүйек аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнаулы немесе шығармашылық емтихандар күнтізбелік жылдың 21 шілдесі мен 28 шілдесі аралығында өткізіледі.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 31 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 25 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

            Түсу емтихандарын өткізу кезінде:

тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны – 25; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін дереу ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген күні хабарланады;

пәндер бойынша емтихандар нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: "3" – 8 балға, "4" – 17 балға, "5" – 25 балға алмастырады.

Білім беру ұйымдарына түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

        Техникалық және кәсіптік білімнің мамандық бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі Қағидалардың 1- қосымшасына сәйкес айқындалады.

       Колледжге «Дизайн» мамандығы бойынша оқуға түсуші тұлғалар Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес шығармашылық емтихан тапсырады.     Шығармашылық емтихан бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған немесе дәлелсіз себептермен келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді.

   Шығармашылық емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оны оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірмей жеткізіледі.

     Шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер беру рәсімі көрсетіледі.

     Шығармашылық емтиханның өткізу қорытындылары – бағалау ведомостарымен ресімделеді. Арнаулы немесе шығармашылық емтихан «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және түсу емтихандар нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық қызметкерлердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогикалық қызметкерлердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады. Хатшы аппеляциялық комиссияның мүшесі болып табылмайды.

     Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді.  Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.

    Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

 

  IV.  Білім алушылар құрамына қабылдау

    Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен
  31 тамызы аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегі мен 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

 Білікті жұмысшы кадрларды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 •      оқудың күндізгі нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 10 қыркүйегі аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегі мен 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

     Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау - күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін, сырттай және кешкі оқу нысандарына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе білім беру ұйымының интернет-ресурстарына жариялау арқылы оқуға түсушілердің назарына жеткізеді.

 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК
оқуға қабылдау Ережесіне

1-қосымша
 

Колледжге түсу емтихандары үшін техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндер тізбесі

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандығының коды

Мамандық атауы

Бейіндік пән атауы

Негізгі орта білім негізінде (негізгі жалпы)

Орта білім негізінде (жалпы орта)

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2 шығармашылық емтихан

0413000

Сәнді-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)  

2 шығармашылық емтихан

2 шығармашылық емтихан

0500000 - Қызмет көрсету, экономика және басқару

0501000

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика

Химия

Химия

0507000

Қонақ үйі шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Математика

Математика

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

Математика

Математика

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалары және қолдану аясы бойынша)

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақ немесе орыс тілі

0511000

Туризм (салалары бойынша)

География

География

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

Математика

Математика

0515000

Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)

Математика

Математика

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Математика

Математика

0600000 – Метрология, стандарттау және сертификаттау

0601000

Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Математика

Математика

1200000 – Өндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша).

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді модельдеу

Математика

Математика

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы

Математика

Математика

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Биология

Химия

 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК
оқуға қабылдау Ережесіне

2-қосымша

Шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды

Мамандықтың атауы

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында

Орта (жалпы орта) білім базасында

 

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

  Колледжге түсушілерге арналған құжаттар тізімі: 

 1. Білім туралы құжаттың түпнұсқасы
 2. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтама, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық- әлеуметтік сараптама қорытындысы
 3. Егу паспортының көшірмесі
 4. 3х4 көлеміндегі 4 фотосурет
 5. Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты (бар болса)
 6. Жеке басын куәландыратын құжат ( жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін)

КМҚК «Бизнес және сервис
колледжі»

Әрленім және құрастыру
SemStar

Казахстан, ВКО, г. Семей
ул. Аймаутова, 143 «а»
e-mail: biznes_sbk@mail.ru
Приемная: 8 (7222) 50-58-98
Тел.: 8 (7222) 50-70-73, 50-71-18
Факс: 8 (7222) 50-58-98, 50-70-78

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК оқуға қабылдау Ережелері

Оқуға қабылдау ережелері

Нормативтік сілтемелер *

ISO 9000:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер мен сөздік».

ISO 9001:2015 «Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар».

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы.

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін ұйымдарға құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

БжСК 2018-2022 жылдарға арналған Даму стратегиясы

БжСК сапа саласындағы саясаты.

БжСК Сапа саласындағы мақсаттары

 БжСК Жарғысы

 Техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі.

 Терминдер, анықтамалар:

 Қабылдау комиссиясы - техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беретін оқу орындарының жанынан оқуға түсушілерден және түсу сынақтары ұйымдарынан құжаттарды қабылдау үшін құрылады;

 Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы - БжСК қабылдау комиссиясына жедел басшылықты жүзеге асырады, оның жұмысы мен іс қағаздарын ұйымдастырады және бақылайды; қабылдауды ұйымдастыру мен өткізуге қатысты бұйрықтардың жобаларын, сондай-ақ қабылдау комиссиясының жұмысын реттейтін материалдардың жобаларын дайындайды.

Қабылдау комиссиясының техникалық хатшысы - талапкерлерге өтініштерді ресімдеу кезінде көмек көрсетеді, талапкер туралы мәліметтерді тіркеу журналына жазады, талапкерлердің жеке іс құжаттарын, құжаттарды қабылдау туралы қолхаттарды ресімдейді.

 Мәтінде келесі қысқартулар қолданылады:

ҚР МЖБС– Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты

ТжКБ –техникалық және кәсіптік білім

ДП-құжатталған рәсім

ҰБТ-ұлттық бірыңғай тестілеу

                 I. Жалпы ережелер

 

    Осы қабылдау қағидалары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы «18» қазандағы № 578 бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына, ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 200 бұйрығымен бекітілген «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сәйкес әзірленді.

     Осы қабылдау ережелері «Бизнес және сервис колледжі» КМҚК (бұдан әрі – Колледж) оқуға қабылдау тәртібін белгілейді.

Колледжге негізгі орта (жалпы негізгі), жалпы орта (жалпы орта), техникалық және кәсіптік (кәсіптік бастауыш және кәсіптік орта), орта білімнен кейінгі, жоғары (кәсіптік жоғары) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады.

 

    II. Құжаттарды қабылдауды және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

 

   Колледжде тұлғалардың оқуға өтініштерін қабылдау, түсу емтихандарын өткізу мерзімінде және білім алушылар құрамына қабылдау үшін білім беру ұйымдарының басшыларының бұйрығымен 1 маусымнан кешіктірмей қабылдау комиссиясы құрылады, ол тақ саннан тұрады. Қабылдау комиссиясының құрамына мүдделі мемлекеттік органдардың, жергілікті өкілді және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіреді. Конкурстық комиссияның құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады.

Білім беру ұйымдарында оқуға азаматтардың өтініштерін қабылдау:

 • орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 25 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында, өнер және мәдениет 0402000 «Дизайн» (бейін бойынша) мамандықтары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 шілдесі аралығында;
 • білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 5 қыркүйегі аралығында, оқудың кешкі нысанына күнтізбелік жылдың 20 маусымы мен 20 қыркүйегі аралығында жүзеге асырылады.

Оқуға түсушілер білім беру ұйымдарына оқуға қабылдау туралы өтінішіне

 • білімі туралы құжаттың төлнұсқасын қоса бере отырып,
 • «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтаманы, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысын,
 • 3x4 көлеміндегі 4 фотосуретін қоса береді.

Оқуға түсетін құжаттарды оқуға түсушінің жеке өзі немесе оның заңды өкілдері ұсынады.

Қабылдау квотасы қарастырылған білім беру ұйымдарына оқуға түсуші тұлғалар санатты растайтын құжаттарын ұсынады.

 

Негізгі орта және жалпы орта білім негізінде Колледжге қабылдау мамандықтар бойынша жүзеге асырылады:

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандығының коды

Білім беру профилі,

атауы

мамандықтар

Біліктілігі

Техникалық және кәсіптік білім беру үшін оқу мерзімі

Негізгі орта білім базасында

Жалпы орта білім негізінде

0402000

Дизайн (бейін бойынша)**


 

 

 

040201 3


 

Дизайнер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0413000

Сәндік-қолданбалы өнері және халықтық кәсіпшілік (бейін бойынша)**

 

 

 

041316 3

 

Суретші

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0500000

Қызмет көрсету, экономика және басқару


 

 

 

0501000

Әлеуметтік жұмыс


 

 

 

050101 3


 

Әлеуметтік жұмыс жөніндегі маман

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика**

 

 

 

050601 2

 

Шаштараз-модельер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050608 1

 

Шаштараз шебері

1 жыл 10 ай

10 ай

050606 3

 

Суретші-модельер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0507000

Қонақ үй шаруашылығына қызмет көрсету және ұйымдастыру


 

 

 

050701 1


 

Консьерж*

1 жыл 10 ай

10 ай

050702 1


 

Швейцар

1 жыл 10 ай

10 ай

050703 1


 

Күтуші

1 жыл 10 ай

10 ай

050704 2


 

Әкімшілік көмекшісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050705 3


 

Әкімшілік

2 жыл 10 ай

10 ай

050706 3


 

Супервайзер (ауысым басшысы)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру**


 

 

 

050801 2


 

Аспаз

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050802 2


 

Кондитер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050804 2

 

Даяшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

050806 3

 

Технолог-менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0510000

Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения)


 

 

 

051001 2


 

Референт-хатшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051002 3


 

Іс қағаздарын жүргізуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051003 3


 

Мұрағатшы

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0511000

Туризм (салалар бойынша)

 

 

 

051102 2

 

Саяхат жүргізушісі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051103 2

 

Турист агенті

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051104 3

 

Менеджер

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

 

 

 

051301 2

 

Азық-түлік тауарларының сатушысы

1 жыл 10 ай

10 ай

051304 2

 

Коммерциялық агент

1 жыл 10 ай

10 ай

051305 3

 

Маркетолог

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0515000

Менеджмент (қолдану аясы және салалары бойынша)

 

 

 

051501 3

 

Менеджер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0516000

Қаржы (салалар бойынша)


 

 

 

051601 2


 

Сақтандыру агенті

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051605 3

 

Қаржы жұмысы бойынша экономист

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)


 

 

 

051801 2


 

Бухгалтер

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

051802 3


 

Бухгалтер-ревизор (аудитор)

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

0600000

Метрология, стандарттау және сертификаттау


 

 

 

0601000

Стандарттау, метрология және сертификаттау (салалар бойынша)


 

 

 

060101 3


 

Стандарттау технигі

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу**

 

 

 

121103 2

 

Тігінші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121106 2

 

Арнайы тігінші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121108 3

 

Модельер-конструктор

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

121109 3

 

Техник-технолог

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

121111 3

 

Тігін өндірісінің технологы

3 жыл 6 ай

2 жыл 6ай

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы**

 

 

 

121302 2

 

Теріні шелдеуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121303 2

 

Скорняк-киім пішуші

2 жыл 10 ай

1 жыл 10ай

121306 3

 

Техник-технолог

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

1215000

Жеңіл өнеркәсіп ұйымдарының жабдығы**

 

 

 

121504 3

 

Техник-механик

3 жыл 10 ай

2 жыл 10ай

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнім өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру**

 

 

 

122603 3

 

Технолог

3 жыл 6 ай

2 жыл 6ай

 

III. Қабылдау емтихандары

Түсу емтихандары орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша және:

 • жалпы орта білімі бар оқуға түсушілер үшін үш пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі;
 • негізгі орта білімі бар оқуға түсушілер үшін – негізгі орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән);
 • мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар оқуға түсушілер үшін мамандық бейіні бойынша өткізіледі;
 • мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде өткізіледі.

    Конкурс білім беру ұйымдары өткізген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде өткізіледі. Түсу емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Кестені түсу емтихандарының өтетін күні мен уақытын, орнын көрсете отырып білім беру ұйымдарының басшылары 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей емтихан өткізерден алдында бекітеді және оны ақпараттық стендтермен білім беру ұйымдарының интернет ресурстарында орналастырады.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі. Түсу емтихандарын және әңгімелесуді өткізу кезеңінде аудио-бейнежазба жүргізіледі.

     Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен тиісті бағыттар бойынша жеке әңгімелесуді жүргізеді.  Қабылдау комиссиясы әр оқуға түсушімен әңгімелесуді 20 минуттан артық жүргізбейді.  Әңгімелесуге арналған сұрақтар тізбесін қабылдау комиссиясының басшысы бекітеді.

      Түсу емтихандарының қорытындылары ақпараттық стендтерде және білім беру ұйымидарының интернет-ресурстарында түсу емтихандарын өткізген күні орналастырылады.

      Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 27 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 28 қыркүйек аралығында; өнер және мәдениет мамандықтары бойынша арнаулы немесе шығармашылық емтихандар күнтізбелік жылдың 21 шілдесі мен 28 шілдесі аралығында өткізіледі.

Білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсетін тұлғалар үшін оқудың күндізгі нысанына түсу емтихандары күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 31 тамызы аралығында, оқудың кешкі және сырттай нысанына күнтізбелік жылдың 1 тамызы мен 25 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

            Түсу емтихандарын өткізу кезінде:

тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тестілеу тапсырмаларының (сұрақтарының) саны – 25; әрбір тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша – 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін дереу ілінеді; тестілеу нәтижелері ол өткізілген күні хабарланады;

пәндер бойынша емтихандар нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған "3", "4", "5" бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: "3" – 8 балға, "4" – 17 балға, "5" – 25 балға алмастырады.

Білім беру ұйымдарына түсу емтихандары түсушілердің өтінішіне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі. Түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

        Техникалық және кәсіптік білімнің мамандық бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізбесі Қағидалардың 1- қосымшасына сәйкес айқындалады.

       Колледжге «Дизайн» мамандығы бойынша оқуға түсуші тұлғалар Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес шығармашылық емтихан тапсырады.     Шығармашылық емтихан бойынша «қанағаттанарлықсыз» деген баға алған немесе дәлелсіз себептермен келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді.

   Шығармашылық емтиханның кестесін (емтиханды өткізу нысаны, күні, уақыты мен өткізілетін орны, консультациялар) қабылдау комиссиясының төрағасы бекітеді және оны оқуға түсушілердің назарына құжаттарды қабылдау басталғанға дейін кешіктірмей жеткізіледі.

     Шығармашылық емтихан басталғанға дейін оқуға түсушілерге емтихан материалдары беріледі және титулдық парақтарды ресімдеу тәртібі түсіндіріледі, сондай-ақ шығармашылық емтиханның басталу және аяқталу уақыты, нәтижелерді жариялаудың уақыты мен орны және апелляцияға өтініштер беру рәсімі көрсетіледі.

     Шығармашылық емтиханның өткізу қорытындылары – бағалау ведомостарымен ресімделеді. Арнаулы немесе шығармашылық емтихан «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады.

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтиханның нәтижелері емтихан өткізілетін күні жарияланады.

Білім беру ұйымында бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және түсу емтихандар нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелері тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия мүшелері тесттік пәндер бойынша техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарындағы педагогикалық қызметкерлердің санынан құрылады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогикалық қызметкерлердің саны кемінде екі адамнан құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің құрамынан оның мүшелерінің көп дауысымен басшы сайланады. Хатшы аппеляциялық комиссияның мүшесі болып табылмайды.

     Түсу емтихандарының нәтижелерімен келіспеген тұлға апелляцияға шағым береді.  Апелляцияға өтініш апелляциялық комиссияға түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін беріледі және апелляциялық комиссиямен өтініш оны берушісінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде өтініш берген күннен бастап қаралады.

    Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі. Апелляциялық комиссияның шешімі отырысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағаның дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссияның жұмысы төрағаның және барлық қатысушы апелляциялық комиссия мүшелерінің қолы қойылған хаттамамен ресімделеді.

 

  IV.  Білім алушылар құрамына қабылдау

    Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 • оқудың күндізгі нысанына - күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен
  31 тамызы аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегі мен 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

 Білікті жұмысшы кадрларды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау:

 •      оқудың күндізгі нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 10 қыркүйегі аралығында;
 • оқудың кешкі және сырттай нысанына - негізгі орта немесе жалпы орта білімі туралы құжаттарда көрсетілген бейіндік пәндер бойынша бағалары, әңгімелесу нәтижелері ескеріле отырып іріктеу негізінде күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегі мен 30 қыркүйегі аралығында өткізіледі.

     Қабылдау комиссиялары оқуға түсушілерді қабылдау нәтижелері туралы ақпаратты орта буын мамандарын даярлауды көздейтін оқудың күндізгі нысанына күнтізбелік жылдың 31 тамызына дейін, білікті жұмысшы кадрларды даярлау - күнтізбелік жылдың 10 қыркүйегіне дейін, сырттай және кешкі оқу нысандарына күнтізбелік жылдың 30 қыркүйегіне дейін ақпараттық стенділерге немесе білім беру ұйымының интернет-ресурстарына жариялау арқылы оқуға түсушілердің назарына жеткізеді.

 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК
оқуға қабылдау Ережесіне

1-қосымша
 

Колледжге түсу емтихандары үшін техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндер тізбесі

Техникалық және кәсіптік білім беру мамандығының коды

Мамандық атауы

Бейіндік пән атауы

Негізгі орта білім негізінде (негізгі жалпы)

Орта білім негізінде (жалпы орта)

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

2 шығармашылық емтихан

2 шығармашылық емтихан

0413000

Сәнді-қолданбалы және халықтық кәсіпшілік өнері (бейін бойынша)  

2 шығармашылық емтихан

2 шығармашылық емтихан

0500000 - Қызмет көрсету, экономика және басқару

0501000

Әлеуметтік жұмыс

Қазақстан тарихы

Дүниежүзі тарихы

0506000

Шаштараз өнері және сәндік косметика

Химия

Химия

0507000

Қонақ үйі шаруашылығына қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Математика

Математика

0508000

Тамақтандыруды ұйымдастыру

Математика

Математика

0510000

Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану (салалары және қолдану аясы бойынша)

Әдебиет (оқыту тілдері бойынша)

Қазақ немесе орыс тілі

0511000

Туризм (салалары бойынша)

География

География

0513000

Маркетинг (салалар бойынша)

Математика

Математика

0515000

Менеджмент (салалар және қолдану аясы бойынша)

Математика

Математика

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

Математика

Математика

0600000 – Метрология, стандарттау және сертификаттау

0601000

Метрология, стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Математика

Математика

1200000 – Өндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша).

1211000

Тігін өндірісі және киімдерді модельдеу

Математика

Математика

1213000

Аң терісі мен қой терісі бұйымдары өндірісінің технологиясы

Математика

Математика

1226000

Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

Биология

Химия

 

«Бизнес және сервис колледжі» КМҚК
оқуға қабылдау Ережесіне

2-қосымша

Шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының коды

Мамандықтың атауы

Арнаулы және (немесе) шығармашылық емтихандарды өткізу нысаны

Негізгі орта (жалпы негізгі) білім базасында

Орта (жалпы орта) білім базасында

 

0400000 – Өнер және мәдениет

0402000

Дизайн (бейін бойынша)

Сурет және кескіндеме, композиция

Сурет және кескіндеме, композиция

  Колледжге түсушілерге арналған құжаттар тізімі: 

 1. Білім туралы құжаттың түпнұсқасы
 2. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 086-У нысаны бойынша медициналық анықтама, «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде 6697 нөмірімен тіркелген) № 088-У нысаны бойынша I және II топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық- әлеуметтік сараптама қорытындысы
 3. Егу паспортының көшірмесі
 4. 3х4 көлеміндегі 4 фотосурет
 5. Ұлттық бірыңғай тестілеу сертификаты (бар болса)
 6. Жеке басын куәландыратын құжат ( жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін)
Миссия

Экономика саласында мемлекет пен аймақтың өндірістік әлеуетін көтере алатын, бәсекеге қаблетті, жоғары дәрежелі теориялық және практикалық дағды мен жеке тұлғалық қасиетті игерген мамандарды дайындау.

Болжау

Бизнес және сервис колледжі - Шығыс Қазақстан облысы және Қазақстан республикасының сервис, экономика және басқару саласындағы техникалық және кәсіптік білім берудің үздігі, корпоративті менеджменттің тиімді жүйесін меңгерген оқытушылар мен білімгерлердің, жұмыс берушілердің тағы басқа қызығушылық танытқан жақтардың мүддесіне сай қызмет ететін инновациялық білім беру мекемесі.

«Бизнес және сервис
колледжі» КМҚК

Әрленім және құрастыру
SemStar

Яндекс.Метрика